Geschiedenis

62 jaar terug, dus in 1960, werd de bouwgroep gesticht binnen de muren van het VTI te Aalst. Pater Aernouts, leraar godsdienst ten tijde, luisterde naar zijn leerlingen. Zij zochten een zinvolle opvulling van hun zomervakantie. Sindsdien rolt de bal, want vanaf 1961 was er elk jaar een bouwkamp, behalve in 1982. Campagna '82 werd op het laatste moment afgeblazen wegens de dreigende maffia!


1960 VTI-Aalst leerlingen vragen aan pater Aernouts, hun leerkracht godsdienst, naar een zinvolle opvulling van de zomervakantie. Pater Aernouts zoekt en vindt.
1961 Vanaf zomer '61 worden, bijna onafgebroken, elk jaar één of twee bouwkampen georganiseerd in het buitenland. De eerste jaren in de buurlanden. Bouwkampers werken er mee aan kleine sociale projecten voor wat toen heet 'de minderbedeelden'. In de voetsporen van spekpater Werenfried Van Straaten, wordt er meegebouwd aan woningen voor gevluchte gezinnen uit Oost-Duitsland.
1970 Later, begin jaren '70 krijgt de bouwgroep de vorm van een vzw. Sindsdien heet het officieel 'Bouwgroep Ontwikkeling Aalst, vzw'. We worden een zelfstandige bouwgroep en verleggen het werkterrein. We trekken naar Tunesië. Tien jaar lang zullen we er kleine gerieflijke woningen bouwen voor de armsten.
1981 In 1981 zijn we weer in Europa. We gaan een paar keer naar het arme zuiden van Italië en werken aan projecten in Oostenrijk.
1989 Het IJzeren Gordijn valt en we zijn er vlug bij, - want 1989 - om te gaan helpen in Polen. Eens we het Pools goed onder de knie hebben en vooral meegebouwd hebben aan een paar weeshuizen, trekken we naar het Oosten.
1995 Sinds 1995 is Hongarije ons bouwkampland geworden. Meteen is de inhoud van de projecten ook veranderd. We beperken ons voortaan niet meer tot louter ruwbouwwerken, maar durven ook meer gespecialiseerde taken aan. We richten een opvangtehuis in. We bouwen een kleuterschool, een sociaal huis, een centrum voor pedagogische begeleiding, een vakantiehuis voor straatkinderen uit Boedapest.
???? Héreg, een klein dorpje in Hongarije is ons actieterrein voor 2003 en 2004. We renoveren een oude pastorij tot een geschikte vakantieplaats voor de armsten kinderen uit Boedapest. We werken samen met Caritas Boedapest.

Wat wil de bouwgroep bereiken?